Estil

Port de la Selva

Port de la Selva 100 x 100

La seva senzillesa se’ns presenta junt amb una gran suavitat que, malgrat els colors que utilitza, li dóna caràcter de la pinzellada plana, poc crispada, oberta i disposada horitzontalment, que ens porta a una sensació de tranquil·litat i placidesa, que li concedeix una consistent textura.

Un tercer element s’uneix als dos abans esmentats, és un centre d’interès, on s’intenta concentrar la mirada de l’espectador i en el qual la llum acostuma a ser desbordada, en rigorós contrast amb la seva ombra. La seva obra pateix de l’impressionisme, agafant-ne  una de les seves característiques: la llum aplicada a l’objecte. La seva inquietud per aquesta qüestió arriba a ser tan pronunciada, que en algun cas extrem, podria reduir-se l’obra a un simple contrast d’un clar-obscur, convertint-se en un producte completament abstracte en el qual hi dominin únicament els elements contrastats  – el clar i el fosc -. Així aconseguim d’imaginar-nos-ho, si aïllem fragments d’alguns dels seus quadres.

Pilar Parcerisas

És un pintor eminentment paisatgista, que no es limita al que la naturalesa li ofereix, sinó que la transforma i l’adapta al seu sentit de composició i a la primera finalitat de la seva obra: a aconseguir de captar la llum.

Panoràmica 100 x 73

Panoràmica 100 x 73